Ό,τι Σκέφτεσαι
Ό,τι Συμβαίνει
Ό,τι Μαθαίνεις
Ό,τι Προτείνεις
Πες Το
pesotithes
64% του Ελληνικού πληθυσμού, εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα εσωτερικών χώρων, κάθε μέρα! Τελευταίοι στην ΕΕ σε εφαρμογή νόμων..

 

 

64% του Ελληνικού πληθυσμού, εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα εσωτερικών χώρων, κάθε μέρα! Με διαφορά οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Και ένδειξη πλήρους αδιαφορίας για τον Νόμο.

 

ανάρτηση

Παναγιώτης Ιακωβής

Καρδιολόγος